SWEA i korthet

SWEA International

SWEA, Swedish Women’s Educational Association Inc. är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. SWEA är både en träffpunkt och ett nätverk, med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEAs syfte är bland annat att förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen. SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekt med svensk anknytning.

SWEA har idag ca 7 500 medlemmar i 73 lokalavdelningar i 34 länder på 5 kontinenter. SWEAs avdelningar är uppdelade i 7 regioner och varje region har en Regionstyrelse. Region MEMA, består av 14 avdelningar,

Ny Regionordförande från 1 maj 2014 är Christina Hallmert, Rom.