SWEA Israels Styrelse 2017

SWEAs Israels styrelse för 2017:

  • Ordförande —Gunilla Minzari
  • Vice ordf. — Ulla Sterner
  • Kassör — Faye Olinsky
  • Vice kassör — Mary Korn
  • Sekreterare — Lolo Simchai
  • Medlemsansvarig — Marita Usi